Đồng chí: Đỗ Hồng Thắng – Thạc sĩ địa chất công trình trong một nghiên cứu khoa học cho sở xây dựng tỉnh 

Ban lãnh đạo công ty làm việc cùng các giảng viên Trường Đại Học Mỏ – Địa chất,
chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật.

Ngày 24-12-2021 Đ.c Đỗ Hồng Thắng – Giám đốc cty đã có buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan của Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu điều
kiện Địa kỹ thuật thành phố Hải Dương phục vụ quy hoạch và xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050″.

Chúc đồng chí hoàn thành luận án của mình đúng thời gian quy định.