Tên nhóm: "Địa chất công trình và Địa môi trường" (tên Tiếng Anh: Engineering and Geoenvironment: EEG). Ngày thành lập: 11/5/2022

 

Trưởng nhóm: PGS.TS Bùi Trường Sơn

Email: buitruongsoni@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu: 

Nghiên cứu (Đề xuất và áp dụng được) các giải pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực Địa chất công trình và Địa môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Các mục tiêu chính:

– Khảo sát, đánh giá các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và môi trường có thể phát sinh do sự tương tác giữa môi trường địa chất và hoạt động kinh tế công trình của con người;

– Nghiên cứu phát triển các phương pháp dự báo và đề xuất các giải pháp kỹ thuật hiệu quả phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu các vấn đề địa chất công trình cũng như các tai biến địa chất (ổn định bờ dốc, sạt lở bờ sông, bờ biển, hố móng sâu,…);

– Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong điều khiển sự tương tác giữa môi trường địa chất và hoạt động kinh tế công trình của con người (Các giải pháp công nghệ nền – móng);

– Nghiên cứu địa chất công trình lãnh thổ phục vụ phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu;

– Nghiên cứu, đề xuất áp dụng công nghệ quan trắc, dự báo tác động của hoạt động kinh tế công trình đến môi trường địa chất;

– Nghiên cứu tái chế và sử dụng vật liệu thải rắn thân thiện với môi trường;

– Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế.

Đối tượng nghiên cứu: 

– Thành phần và tính chất cơ lý của đất đá, vật liệu xây dựng, các loại phế thải rắn;

– Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình;

– Điều kiện địa chất công trình khu vực;

– Giải pháp và công nghệ thiết kế, thi công nền và móng;

– Các tương tác giữa môi trường địa chất và hoạt động kinh tế công trình của công người.

Kế hoạch phát triển nhóm

a) Phát triển tổ chức nhóm nghiên cứu (kế hoạch phát triển tổ nghiên cứu thànhphần, bổ sung nhân lực theo từng giai đoạn, …):

Nhóm nghiên cứu sẽ có kế hoạch kiện toàn và bổ sung nhân sự theo từng giai đoạn, tối thiểu khoảng 2 năm/lần để phù hợp với việc mở rộng và tăng cường các định hướng nghiên cứu của Nhóm.

b) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực (kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ thành viên):

– Nhóm sẽ lập kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về nhóm nghiên cứu, đặc biệt là các thành viên chủ chốt.

– Tiến tới phát triển nhóm từ Nhóm nghiên cứu trở thành Nhóm nghiên cứu mạnh đạt tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu EEG

(Kèm theo Quyết định số: 406/QĐ-MĐC ngày 11 tháng 5 năm 2022)

 

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chuyên ngành Đơn vị công tác Vai trò
1 Bùi Trường Sơn PGS. TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Trưởng nhóm
2 Nguyễn Thị Nụ PGS. TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thư ký
3 Nguyễn Thành Dương TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
4 Nhữ Việt Hà  TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
5 Phạm Thị Việt Nga TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
6 Nguyễn Văn Phóng TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
7 Bùi Văn Bình NCS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
8 Dương Văn Bình NCS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
9 Nguyễn Ngọc Dũng NCS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
10 Nguyễn Văn Hùng ThS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
11 Phạm Thị Ngọc Hà ThS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
12 Phùng Hữu Hải ThS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Mỏ – Địa chất Thành viên
13 Nguyễn Đức Mạnh PGS. TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Giao thông vận tải Thành viên
14 Tô Xuân Bản TS Kỹ thuật địa chất TT Triển khai Công nghệ khoáng chất Thành viên
15 Vũ Ngọc Bình TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Viện Thủy công Thành viên
16 Đỗ Minh Ngọc  TS Địa kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Thành viên
17 Nguyễn Quang Tuấn TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Thủy Lợi Thành viên
18 Phí Hồng Thịnh  TS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Trường Đại học Giao thông vận tải Thành viên
19 Đỗ Hồng Thắng  NCS Địa chất công trình Công ty Cổ phần Khảo sát Thiết kế Xây dựng Đất Việt Thành viên
20 Lê Văn Quyền  ThS Địa kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát & Công trình ngầm PTSC  Thành viên
21 Nguyễn Song Thanh ThS Địa chất công trình  – Địa kỹ thuật Công ty CP TV kỹ thuật hạ tầng Golden Earth Thành viên

 

Nguồn: https://humg.edu.vn

Leave a comment