Loading...

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN I

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN I

– Tên dự án: Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 công suất 500m3/ ngày đêm

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẢO LÂM

– Địa điểm xây dựng: Khu phân khu phía đông KCN Phú Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

– Nội dung công việc: Thi công ép cọc bê tông cốt thép 250×250

• Thí nghiệm nén tĩnh cọc

• Thi công ép cọc đại trà (bao gồm cả ép âm dẫn cọc)

• Trắc địa xác định tim cọc

– Thời gian thực hiện: 2023

Một số hình ảnh triển khai:

Công tác nén tĩnh cọc

Phòng truyền thông

     Dự án tương tự: ÉP CỌC BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MÁY MÓC CHÍNH XÁC HANBELL BẮC NINH

>>>https://nenmongdatviet.vn/portfolios/ep-coc-be-tong-cong-trinh-nha-may-may-moc-chinh-xac-hanbell-bac-ninh/

0904 246 624