Loading...

ÉP CỌC BÊ TÔNG – NHÀ Ở GIA ĐÌNH ANH TRƯỞNG – KHU ĐÔ THỊ TÂN PHÚ HƯNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

ÉP CỌC BÊ TÔNG – NHÀ Ở GIA ĐÌNH ANH TRƯỞNG – KHU ĐÔ THỊ TÂN PHÚ HƯNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: Nhà ở gia đình anh Trưởng

– Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

– Nội dung công việc:  • Cung cấp cọc BT ly tâm

                                      • Ép cọc đại trà + Cọc PHC D300A

– Giá trị hợp đồng: 179.415.000 (Một trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).

– Thời gian thực hiện: 2020

0904 246 624