Loading...

ÉP CỌC BÊ TÔNG – NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG DUẨN – TUỆ TĨNH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

ÉP CỌC BÊ TÔNG – NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG DUẨN – TUỆ TĨNH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Thông tin dự án – khách hàng:

– Khách hàng: Nhà ở gia đình ông Duẩn

– Địa điểm xây dựng: Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

– Nội dung công việc:  • Cung cấp cọc BT ly tâm

                                      • Ép cọc đại trà + Cọc PHC D350

– Giá trị hợp đồng: 177.970.000 (Một trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

– Thời gian thực hiện: 2021

 

0904 246 624