Loading...

ÉP CỌC BÊ TÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CHANGHONG

ÉP CỌC BÊ TÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CHANGHONG

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.7

– Địa điểm xây dựng: Lô CN9, Khu CN Tân Trường, Tỉnh Hải Dương

– Nội dung công việc:  • Cung cấp cọc BT ly tâm

                                      • Ép cọc đại trà + Ép cọc BT ly tâm

– Giá trị hợp đồng: 1.526.800.000 (Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

– Thời gian thực hiện: 2019

 

0904 246 624