Loading...

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI USFEED

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI USFEED

1.Định nghĩa:
(Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD)
Kiểm định là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan
2.Các trường hợp thực hiện kiểm định:
(Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD):
– Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng;
– Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng;
– Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;
– Cải tạo nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng;
– Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.Giới thiệu khái quát công trình:

     Công trình NHÀ XƯỞNG NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI USFEED được xây dựng mới năm 2016 tại KCN TÂN TRƯỜNG – HUYỆN CẨM GIÀNG – TỈNH HẢI DƯƠNG. Do trong quá trình thi công, đơn vị thi công không đảm bảo được công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng xây dựng dẫn tới không kiểm soát được chất lượng thực tế của công trình, vì vậy Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương ra văn bản hướng dẫn hồ sơ xây dựng hoàn thành, trong đó có yêu cầu tư vấn kiểm định công trình để bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng. 

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư là NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI USFEED có yêu cầu kiểm định chất lượng của 04 cụm hạng mục, nhà xưởng gồm: Cụm hạng mục 01 (Bao gồm các hạng mục: Kho Nguyên Liệu I (11A), Tháp máy (8), Kho Nguyên Liệu II (11B), Kho Thành Phẩm (7)); Cụm hạng mục 02 (Bao gồm các hạng mục: Nhà văn phòng (03), Nhà ăn (04)); Cụm hạng mục 03 (Bao gồm hạng mục Nhà Lò Hơi);  Cụm hạng mục 04 (Bao gồm hạng mục sân, đường nội bộ) nhằm mục đích thu thập thông tin, đánh giá về mặt chất lượng công trình để thành lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình.

Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt tự hào được Chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn là đơn vị thực hiện công tác kiểm định, đánh giá tổng thể chất lượng hiện trạng công trình, nhằm cung cấp cho Chủ đầu tư (Chủ quản lý) các số liệu kỹ thuật về chất lượng, hiện trạng công trình.

– Thời gian thực hiện: vào tháng 11 năm 2017.

0904 246 624