Với những công trình có chiều sâu ép cọc lớn, cần nối nhiều đoạn cọc mới đảm bảo chiều sâu và lực ép theo thiết kế. Do đó việc nối các đoạn cọc bằng phương pháp hàn là bắt buộc.

Khi đó việc hàn nối các đoạn cọc cần tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và quy định tại TCVN 9394:2012 – Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu. Cụ thể như sau:

Chỉ bắt đầu hàn nối các đoạn cọc khi:

– Kích thước các bản mã đúng với thiết kế;

– Trục của đoạn cọc đã được kiểm tra độ thẳng đứng theo hai phương vuông góc với nhau;

– Bề mặt ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với nhau.

Quy định về đường hàn mối nối cọc

Đường hàn mối nối cọc phải đảm bảo đúng quy định của thiết kế về chịu lực, không được có những khuyết tật sau đây:

– Kích thước đường hàn sai lệch so với thiết kế;

– Chiều cao hoặc chiều rộng của mối hàn không đồng đều;

– Đường hàn không thẳng, bề mặt mối hàn bị rỗ, không ngấu, quá nhiệt, có chảy loang, lẫn xỉ, bị nứt…

Đặc biệt: Chỉ được tiếp tục hạ cọc khi đã kiểm tra mối nối hàn không có khuyết tật.


Trích dẫn: Các quy định nêu trên được nêu tại Mục 4.5 của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9394:2012 – Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu.

 

Phòng Kỹ Thuật

Tải file đính kèm

  • png images
    File size: 3 KB Downloads: 141

Leave a comment