Quá trình kiểm tra chất lượng cọc bê tông ly tâm bao gồm nhiều công đoạn..

   Để đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, cọc bê tông ly tâm phải trải qua quá trình kiểm tra cả về chất lượng đến cường độ chịu lực. Trong quá trình kiểm tra, có một số sai lệch của các chỉ số có thể chấp nhận được. Tuy nhiên không được vượt qua các trị số cụ thể đã được quy định trong tiêu chuẩn cho phép của nhà nước. 

Tiêu chuẩn về nghiệm thu của cọc bê tông ly tâm

Tiêu chuẩn nghiệm thu

  • Tiêu chuẩn nghiệm thu cọc bê tông ly tâm được quy định theo TCVN 7888 năm 2014. Theo đó nhà sản xuất phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về lô sản phẩm do mình sản xuất ra khi cấp cho khách hàng. Cụ thể: 
  • Các vật liệu sản xuất bê tông ly tâm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế. 
  • Để đảm bảo chất lượng của bê tông, tùy theo tầm quan trọng và tính chất của từng loại công trình hoặc từng bộ phận công trình mà quy định mác bê tông có thể thay đổi theo 2 phương án. Đó là phương án đối với bê tông mác 100 và bê tông mác 150 trở lên. 
  • Bề mặt bê tông cần phải được giữ ẩm theo chế độ bảo dưỡng bê tông TCVN 5592 năm 1991
  • Quá trình kiểm tra chất lượng cọc bê tông bao gồm việc kiểm tra vật liệu, thiết bị, quy trình sản xuất, các tính chất hỗn hợp bê tông đã đông cứng. 

Một số hình ảnh minh họa trong quá trình thực hiện công việc:

Phòng truyền thông

Leave a comment