Công tác thí nghiệm trong phòng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của của đất đá, xác định thành phần hóa học của nước… làm cơ sở để đánh giá và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các bài toán về nền móng phục vụ công tác thiết kế…

 

Phòng thí nghiệm cơ học đất – vật liệu xây dựng Las-XD 117 do Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng ĐẤT VIỆT đầu tư xây dựng, đã được Bộ Xây Dựng cấp giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD ngày 12/02/2018 công nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, được thực hiện các phép thử  theo danh mục:

1/ Hình ảnh hoạt động:

 Ảnh: Phòng thí nghiệm cơ học đất & VLXD LASXD 117

 

 

2/ Một số công tác thí nghiệm trong phòng:

*Thí nghiệm nén:

Ảnh: Thí nghiệm nén trong phòng