Loading...

ÉP CỌC BÊ TÔNG TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ SỐ 187 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, TP HẢI DƯƠNG

ÉP CỌC BÊ TÔNG TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ SỐ 187 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, TP HẢI DƯƠNG

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: CÔNG TY TNHH HƯNG THÀNH

– Địa điểm xây dựng: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Nội dung công việc: Thi công ép cọc bê tông D400

                                    • Ép cọc thử

                                    • Thí nghiệm nén tĩnh cọc

                                    • Thi công ép cọc đại trà (bao gồm cả ép âm dẫn cọc)

                                    • Trắc địa xác định tim cọc

– Giá trị hợp đồng: 443.880.000 (Bốn trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

– Thời gian thực hiện: 2022

Một số hình ảnh triển khai:

Phòng truyền thông

0904 246 624