Loading...

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA HẢI DƯƠNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA HẢI DƯƠNG

1.Định nghĩa:
(Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD)
Kiểm định là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.


2.Các trường hợp thực hiện kiểm định:
 (Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD):
– Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng;
– Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng;
– Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;
– Cải tạo nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng;
– Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.


3.Giới thiệu khái quát công trình:


     Công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA HẢI DƯƠNG được xây dựng và nâng cấp theo nhiều giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2008 tại KCN NAM SÁCH – THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG – TỈNH HẢI DƯƠNG do CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA HẢI DƯƠNG làm chủ đầu tư. 


Để đảm bảo nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư là CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA HẢI DƯƠNG có yêu cầu kiểm định chất lượng của 03 hạng mục nhà xưởng gồm: Kho Nguyên liệu I; Kho Nguyên Liệu II và Kho Thành Phẩm nhằm mục đích cải tạo, nâng cấp và lập quy trình bảo trì các hạng mục trên.


Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt tự hào được Chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn là đơn vị thực hiện công tác kiểm định, đánh giá tổng thể chất lượng hiện trạng công trình, nhằm cung cấp cho Chủ đầu tư (Chủ quản lý) các số liệu kỹ thuật về chất lượng, hiện trạng công trình.

Thời gian thực hiện vào tháng 05 năm 2016.

0904 246 624