Loading...

THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BTCT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CN PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG

THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BTCT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CN PHÚC ĐIỀN MỞ RỘNG

yesThực hiện: Phòng thí nghiệm cơ học đất & vật liệu xây dựng Las – XD 117.

Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu CN Phúc Điền mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa điểm: Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Một số hình ảnh thực hiện:

Phòng Truyền Thông

0904 246 624