Loading...

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH HẢI DƯƠNG

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH HẢI DƯƠNG

     

     Nằm trong gói dự án Sửa Chữa và nâng cao an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.

Mục tiêu tổng quát của Dự án

– Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội vùng hạ du.

Mục tiêu cụ thể

– Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

– Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

 Phòng thí nghiệm LAS-XD 117 thuộc Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt rất vinh dự được Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn là nhà thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng thi công dự án quan trọng này.

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm cho 11 hồ chứa

– Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

– Địa điểm: Huyện Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

Một số hình ảnh triển khai:

Phòng Truyền Thông

0904 246 624