Loading...

THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BTCT CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BẮC SÔNG HƯƠNG XÃ TÂN VIỆT HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI DƯƠNG

THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BTCT CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BẮC SÔNG HƯƠNG XÃ TÂN VIỆT HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI DƯƠNG

yesThực hiện: Phòng thí nghiệm cơ học đất & vật liệu xây dựng Las – XD 117.

Công trình: Đầu tư XD khu dân cư Bắc Sông Hương, xã Tân Việt  – Thanh Hà – Hải Dương

Địa điểm: Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Một số hình ảnh thực hiện:

Cống D400

  

Cống D1200

Phòng Truyền Thông

0904 246 624