Loading...

ÉP CỌC BÊ TÔNG – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

ÉP CỌC BÊ TÔNG – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đỗ Gia

– Địa điểm xây dựng: Xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

– Nội dung công việc:  • Ép cọc thí nghiệm

                                      • Cung cấp cọc bê tông ly tâm

                                      • Ép cọc đại trà 

– Giá trị hợp đồng: 158.200.000 (Một trăm  năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

– Thời gian thực hiện: 2020


0904 246 624