Loading...

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THI CÔNG HTKT KHU ĐÔ THỊ HỒ MẬT SƠN – CHÍ LINH

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THI CÔNG HTKT KHU ĐÔ THỊ HỒ MẬT SƠN – CHÍ LINH

 

 

Thông tin dự án – khách hàng

– Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim

– Địa điểm xây dựng: Thị trấn Sao Đỏ – Xã Chí Minh – Huyện Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

– Quy mô dự án: > 40 ha

– Thời gian thực hiện: 2019


 

 

0904 246 624